BILKLISTERMÄRKEN OCH FOLIERING AV BILAR

Klistermärken som är placerade på fordon är på en gång en markering av företagets egendom men även en iögonfallande reklam på Sveriges vägar och gator.

De bilklistermärken som vi erbjuder är både lång- och kortvariga. De sista måste man enkelt kunna ta bort, vilket är den bästa möjligheten för t.ex. reklamkampanjer eller specialerbjudanden.

Om klistermärket eller plastmaterialet ska täcka även fordonets fönster använder vi till detta ändamål perforerad plastmaterial som garanterar att man ser igenom. Denna variant används särskilt ofta av fordon inom kollektivtransport samt minibussar från t.ex. företag eller idrottsklubbar.

Eftersom vi önskar att kunna garantera fordonklistermärket en lång hållbarhet i olika väderlägen rekommenderar vi att man överväger att använda laminerat material.

Om behov finns hjälper vi dig med utformningen av klistermärkena och ger råd om monteringen av klistermärken på fordon.

Plakat till ljusskåp

Mässväggar

Vi använder följande designprogram:
– Adobe Photoshop CS4
– Adobe Illustrator CS4
– Corel X7

– Vi föredrar alltid att få tryckfilen i ej-skrivskyddat .PDF format, dvs. komposit-pdf-format i skala 1:1.
– Fonterna ska vara konverterade till kurvor.
– Färgerna ska motsvara .PDF/X-1a specifikationerna eller vara CMYK eller CMYK/rasterfärger komposit-pdf.
– Av tryckfilens namn bör framgå information om filens innehåll och mått, liksom man bör undvika att använda bokstäver med prickar.

– Digit Print använder skrivare som fungerar med CMYK-färgmodellen.
– För att uppnå en mer exakt CMYK-färgprofil bör man även skicka med PMS-koden.

– För att öka kvaliteten och skarpheten föredrar vi filer med högsta upplösning.
– Om filens proportioner reduceras bör upplösningen ökas förhållandevis.

– Filer upp till 2GB får du skicka genom Wetransfer till försäljningschefen och/eller projektledaren.
– Vi accepterar även filer som skickas via Dropbox.
– Filer kan skickas till Digit Prints offentliga FTP-server där filerna förblir 1–2 dagar innan de tas bort från FTP-servern.

FTP server: ftp.digit.ee
Användare: digit.ftp
Kod: digital